Skolor

Footbag och hacky sack i skolan är en självklarhet

För dig som går på skolan, är gymnastiklärare eller idrottsansvarig är footbag och hacky sack något för dig.

Alla behöver röra på sig – och elever som spelar footbag / hacky sack i rasten uppnår flera fördelar. Dels så behöver du inte springa långt efter en tung ball. Du kan göra en basse hemma gratis med cykeldäck / gummisnoddar och spela med vännerna eller skaffa en hacky sack och kicka i ring, göra snygga stunt och ha kul.

Stimulerande spel skapar nya rörelsemönster och ungdomar undviker stillasittande

Ungdomar och elever på grundskolan eller gymnasieskolan behöver röra på sig – och hacky sack gör att både tjejer och pojkar engageras i ett enkelt spel. Ni behöver ingen större yta och i och med att hacky sacken / bassen / footbagen är så lätt (ca 40-80 gram) gör det att det inte finns någon större risk för skador på vare sig fönster eller väggar.

Footbag är en tvärrkulturell integrerande sport som fungerar bra i skolmiljö

Att spela hacky sack är även en tvärrkulturell och integrerande sport – både flickor och pojkar är med i spelet från ca 10-årsåldern och uppåt. Dess mer de tränar, dess mer avancerade blir de och skolan kan ha klassmatcher basse eller hacky sack på våren och hösten.

Engagera elever som inte önskar spela fotball

Som idrotts– eller gymnastiklärare är footbag ett bra sätt att engagera elever som inte orkar springa efter en fotball. Med en hacky sack på en liten yta kan eleverna spela på små ytor, både inomhus och utomhus året runt. Det går att spela relativt nära fönster utan att det är någon fara. Ungdomarna spelar tillsammans två och två eller i smågrupper. Skaffa ett antal hacky sack i olika mönster och ge eleverna möjligheterna att röra på sig under rasterna. Det är ett spel som fungerar år efter år och skapar skratt och glädje. Eleverna deltar i spelet tillsammans och hittar på egna varianter spelregler och lär sig snabbt nya rörelsemönster.

Spela footbag, basse och hacky sack på en liten spelyta

Belöningen är mer motion för elever och ungdomar, spelplan som kräver mindre yta, och färre skador på miljön eller spelaren.  Det är ekonomiskt då det inte kräver investering i banor eller speciella spelplan, även om skolans vaktmästare kan hjälpa till att rita upp cirklar på asfalt för basse-spelande.

Det handlar om ett lekfult spel där man respekterar sina egna förmågor och tränar upp sina färdigheter.

Liten skadefrekvens med mjuka spelstilar

Det kan förekomma att någon i spelet ”trampar över” eller gör en fel rörelse. Det kan hända som i all lek. Men footbag och hacky sack uppmuntrar till rörelser där man inte ska överdriva, men få balans och bra motorik. Det är inga häftiga snabba rörelser i början, men detta utvecklas under tiden. En avancerad footbag-spelare kan utföra snabba stunt och en nätfootbag-spelare kan kicka in footbagen med hopp och höga spark.

En populär pryl behöver inte vara kostbar

En footbag är en populär pryl – och då en professionell footbag kostar kanske 100 kronor eller mer, rekommenderas det att eleverna gör sin egen basse eller att skolan skaffar in de rimligare hacky sacks som fungerar bra i skolmiljö.

 

Få Footbag.se Nyhetsbrev